​7-Eleven 滋味嚐餐

熱賣點新組合7仔地道滋味嚐餐現已登場,新加入麻油味公仔麵及烚蛋,滋味十足。無論係早餐定常餐,都有多款小食隨您自由配搭, 想點歎就點歎!
想品嚐可到各指定7-Eleven熱賣點店舖。

今個夏天熱賣點新推出4款雪碧x鮮檸特飲。新鮮檸檬配上fruity口味,冰凍清新,消暑一流,夏日必試之選!
想品嚐可到各指定7-Eleven熱賣點店舖。