7-Eleven熱賣點今期為您帶來新產品 – 杯裝芋頭糕及糯米飯糰。想品嚐可到各指定7-Eleven熱賣點店舖。

無論係早餐定常餐,都有多款小食俾您自由配搭, 想點歎就點歎!